GO Oost Nederland

Voor de periode 2007 – 2013 is de inzet van de structuurfondsmiddelen vooral gericht op het bereiken van de doelen zoals geformuleerd tijdens de Top van Lissabon (2000): de Europese Unie wil de meest welvarende en competitieve kenniseconomie ter wereld worden. Later is daar tijdens de Top van Göteborg (2001) het thema ‘Milieu & Duurzaamheid’ aan toegevoegd. In 2005 is de Lissabon strategie vernieuwd. De strategie omvat drie doelstellingen:

  • innovatie, ondernemerschap en kenniseconomie;
  • attractieve regio’s en steden;
  • meer en betere banen.

Het EFRO wordt ingezet op de eerste twee doelstellingen. De derde doelstelling wordt gefinancierd uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Hiervoor stelt in Nederland het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een programma op.

Kijk voor meer informatie over GO hier: GO Oost Nederland

Europese Unie als Kenniseconomie